In 2015 heeft Gezondheidscentrum Therepeuticum Utrecht zich aangesloten bij St Binnenstad Gezond!