Van Stichting Binnenstad GEZond!

De ambitie van Binnenstad Gezond! is met haar generalistische kennis en ervaring een voortrekkersrol te vervullen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijk. Het uiteindelijke doel is het behalen van gezondheidswinst voor alle bewoners van de Binnenstad.

De belangrijkste thema’s die er spelen in de wijk zijn:

  • Ouderenzorg (huisvesting / voorzieningen)
  • Verslavingszorg
  • Chronische psychiatrie
  • Faseproblematiek (studenten)
  • Bewegen (geïndiceerd en regulier aanbod)
  • COPD specifiek aanbod
  • Afspraken met ziekenhuizen
  • SOA