Op 17 september 2013 vond een GEZ bijeenkomst plaats welke goed bezocht werd door diverse zorgverleners uit de wijk. Mede dankzij hun aanwezigheid en de goed gewaardeerde workshops van Christine Weenink en Randy Haalboom kunnen wij de bijeenkomst van 17 september geslaagd noemen.  

 Hieronder de leerpunten en afspraken uit de workshops en in bijlage de ppt van beide workshops. 

 
 Workshop Randy Haalboom: Beweegprogramma's
Leerpunten: 
 • Betere communicatie tussen verschillende zorgverleners/gebieden nastreven
 • Zelfde taal spreken met uniforme boodschap naar patiënten
 • Motivatie van patiënten is leidend: het heeft alleen maar zin om door te verwijzen wanneer iemand zelf gemotiveerd is.
Afspraken: 
 • Bij vragen van patiënten over de verschillen en wat wel en wat niet vergoed wordt doorverwijzen naar FT: Randy kan dit gemakkelijk opzoeken.
 • Er worden afspraken gemaakt en verspreid over verwijzing, verslaglegging en onderlinge terugkoppeling
 • Wens is om een zorgmap/pas per patiënt in te stellen die de patiënten zelf beheert en steeds mee neemt naar verschillende zorgverleners.  
Workshop Christine Weenink, GGZ kaderarts: Zorgpad Depressie 
Leerpunten: 
 • Belangrijk om te weten dat er voor de huisartsen veel gaat veranderen mbt GGZ. De verwachting is dat er veel psychiatrie naar 1e lijn komt.
 • Drempelwaarde voor verwijzing vindt plaats adhv criteria. Minder makkelijk maar meer gevalideerd.
 • 3 echelons GGZ (basis-generalistisch-specialistisch). Indigo val onder 1e lijn
 • Kan niet meer zonder POH GGZ
 • Meer verantwoording naar verzekeraar bij verwijzing.  Psycholoog is verplicht om terug te verwijzingen wanneer vermoeden stoornis niet terecht is
 • Er komt verwijsinstrument, communiceren tussen verschillen discipline

Er heeft een discussie plaatsgevonden of ander disciplines ook 4DKLl kunnen afnemen/meegeven. Hieruit komt het plan om dit in een pilot te gaan proberen. Dit plan wordt verder uitgewerkt en ook zullen er gespreksrichtlijnen komen ter ondersteuning.

Aandachtspunten die al genoemd werden:
 • Inzicht gevend naar patiënt toe, vanuit bezorgdheid
 • In eigen woorden van patiënt (teruggeven, checken) 
 • Neutraal, zonder oordeel
 • Aansluiten bij beleving patiënt
 • Ik boodschap!

Verkorte-programmabeschrijving-GLI-DK.pdf